ข่าวสารและกิจกรรม

งาน Transport Safety Day ของบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด

29 Dec 2017
แชร์ :
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 :  บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมในงาน Transport Safety Day ของบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด โดยคุณปวเรศ มีวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล และคุณบุญชัย ทับพวง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นำทีมงานเข้าซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลจากรถขนส่ง ให้ผู้บริหารของบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด ได้เห็นความพร้อมและมั่นใจในการระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัท ดี.จี. ทรานส์ฯ

ในงานนี้บริษัท ดี.จี. ทรานส์ฯ ยังได้รับโล่ห์รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้ขนส่งตามมาตรฐาน SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) ประจำปี 2560 โดยมีคุณพีรเดช มีทอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนากฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย

บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

Contact us

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

567 Moo 2, T. Bangpoo-Mai A. Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design