ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา

ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน

23 Jul 2018
แชร์ :
 

ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  (Put the right man in the right job)

การรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงานเป็นทักษะสำคัญที่หัวหน้างานทุกระดับชั้นในทุกองค์กรจำเป็นต้องมี แต่ควรจะมีมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย หากเป็นหัวหน้างานชั้นต้นก็ควรมีพอประมาณ แต่ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ต้องมีทักษะนี้มากหน่อยและคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดย่อมถูกคาดหวังว่าจะต้องมีทักษะดังกล่าวอย่างดีเยี่ยมแน่นอน ดังนั้น เราควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้างาน เป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้บริหารองค์กร โดยควรพิจารณาจากลักษณะนิสัยหลักในการทำงาน 4 จำพวก ดังนี้

พวกชอบทำแต่เรื่องง่ายๆ

เป็นลักษณะนิสัยที่พบได้มากที่สุดในองค์กรคือ ชอบทำแต่งานง่ายๆ เฉพาะที่ตัวเองถนัด ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานด้วยวิธีการเดิมๆ ได้โดยไม่รู้สึกเบื่อ ชอบอยู่ในมุมสบาย ไม่มีความทะเยอทะยาน ไม่เคยนำเสนอวิธีการทำงานใหม่ๆ ชอบทำงานเท่าที่ได้รับมอบหมายและผลการปฏิบัติงานไม่เคยโดดเด่น ซึ่งเราไม่ควรมอบหมายคนที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้ให้เป็นหัวหน้างานเด็ดขาด ในทางตรงกันข้ามการมอบหมายงานให้กับคนประเภทนี้ หัวหน้าจะต้องให้ความชัดเจนทั้งเป้าหมายของผลลัพธ์ที่ต้องการรวมถึงวิธีปฏิบัติงานและกำหนดแล้วเสร็จที่แน่นอน และเมื่อถึงกำหนดเสร็จ ต้องไม่ลืมที่จะติดตามทวงถามด้วย สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งของคนจำพวกนี้คือ มักมีนิสัยมักง่าย ชอบเอาความสะดวกสบายเป็นที่ตั้ง ทำให้ไม่มีวินัย ชอบลัดขั้นตอน จึงมักเกิดความผิดพลาดบ่อยๆ

พวกชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก

คนลักษณะนิสัยนี้ชอบแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่างานที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นงานสำคัญ เน้นพิธีการที่ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนเกินความจำเป็น ชอบมองเห็นแต่ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าวิธีการแก้ไขและโอกาส บางคนต้องการให้ผลงานสมบูรณ์แบบมากเกินไป จนทำให้การใช้เวลาในการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ แต่บางคนอาจใช้เป็นวิธีการสร้างอำนาจเพื่อเพิ่มความสำคัญให้กับตนเอง การมอบหมายงานให้คนจำพวกนี้เป็นหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องมีกรอบ ขอบเขตและเป้าหมายที่แน่นอน มีงบประมาณที่ชัดเจนและควรระมัดระวังในเรื่องการมอบอำนาจที่ไม่ควรมากเกินไปเพราะอาจนำไปใช้ในทางที่ผิด ทำให้เกิดปัญหาล่าช้าในงานและอาจเกิดการเมืองในองค์กรได้

ชอบทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ลักษณะนิสัยของคนจำพวกนี้แตกต่างจากคนมักง่าย มักเป็นคนฉลาด แต่มีความขี้เกียจแบบที่ Bill Gates ต้องการ เป็นคนที่หงุดหงุดและขี้เบื่อง่ายเมื่อต้องทำงานที่ซ้ำซากและมีขั้นตอนยุ่งยาก จึงชอบค้นคิดหาวิธีการทำงานใหม่ๆ ที่สะดวกกว่าเพื่อให้ตัวเองสบายขึ้นกว่าเดิม ก่อนมอบหมายให้กับคนจำพวกนี้เป็นหัวหน้างานจึงต้องถามความต้องการให้ชัดเจนก่อนเนื่องจากเป็นคนที่ชอบงานที่ท้าทายความคิด แต่ชอบมีอิสระในการทำงาน ไม่ชอบรับผิดชอบคนอื่นและควรมีแรงจูงใจที่ตรงตามความต้องการซึ่งอาจจะไม่ใช่ในรูปของเงินเพียงอย่างเดียว

ชอบทำแต่เรื่องยากๆ

คนที่มีลักษณะนิสัยนี้ชอบงานที่ท้าทาย ไม่กลัวปัญหา มองเห็นวิกฤตเป็นโอกาส กล้าได้กล้าเสีย กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นไปไม่ได้ มีภาวะผู้นำและความทะเยอทะยานสูง ต้องการเห็นความสำเร็จและความก้าวหน้าของตัวเองไปพร้อมๆ กับองค์กร เป็นคนจำพวกที่องค์กรควรมอบหมายหน้าที่ให้เป็นหัวหน้างานระดับสูงโดยมีเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ ให้อิสระในการทำงาน และต้องมีเส้นทางความก้าวหน้าในอนาคตกับองค์กรที่ชัดเจนพร้อมผลตอบแทนที่เหมาะสม

ทักษะการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน จึงไม่ควรเริ่มต้นที่การพยายามไปเปลี่ยนแปลงนิสัยของคน หัวหน้างานที่เก่งควรเริ่มต้นที่การทำความเข้าใจในความเป็นตัวตนที่แท้จริงของลูกน้องก่อน แล้วจึงค่อยมอบหมายงานให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัยและจริตของแต่ละคนโดยไม่ฝืนธรรมชาติ หลังจากนั้น จึงค่อยๆ กระตุ้นให้ลูกน้องได้แสดงศักยภาพของเขาออกมาอย่างเต็มที่และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นด้วยจิตสำนึกและความตระหนักของตัวเอง ซึ่งหากหัวหน้างานทุกคนหรือส่วนใหญ่ในองค์กรใดทำได้เช่นนี้ รับรองว่าองค์กรนั้นจะต้องเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแน่นอน

ณัฐ นิวาตานนท์

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ

ท่านสามารถรับชมบทความนี้ในรูปแบบคลิป VDO ตาม Link ข้างล่างนี้


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design