ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา

การประเมินตัวเอง

26 Nov 2018
แชร์ :
    กิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในองค์กรทุกแห่งในช่วงปลายปีคือ การประเมินผลงานพนักงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมักส่งผลทำให้พฤติกรรมในการทำงานของพนักงานบางคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นชั่วขณะเนื่องจากรู้ว่ามันจะส่งผลต่อโบนัสปลายปีรวมถึงการขึ้นเงินเดือนของตนในปีหน้าด้วย

     แต่พฤติกรรมการทำดีแบบชั่วครั้งชั่วคราวอาจใช้ไม่ได้ผลกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริงเนื่องจากการมีระบบการประเมินผลงานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน มีการกำหนดบุคลากรให้ทำหน้าที่ประเมินผลแบบ 360 องศาเพื่อให้แน่ใจว่าผลการประเมินนั้นใกล้เคียงถูกต้องตามความเป็นจริงมากที่สุด

     เป้าหมายสำคัญของการประเมินผลงาน คือ การสะท้อนให้ผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงานบริษัท ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการใดๆ ก็ตาม ได้รับรู้ว่าผลงานของตนนั้นเป็นที่น่าพอใจในมุมมองของผู้ว่าจ้างหรือหัวหน้างานหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะได้นำไปแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

     แต่คนเรามักจะให้ความสำคัญกับการประเมินผลงานก็ต่อเมื่อตัวเองเป็นผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ใช้บริการ เป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับผลงานนั้นๆ และมักจะตำหนิติเตียน วิพากษ์วิจารณ์ทันทีเมื่อไม่ได้รับความพึงพอใจหรือเสียประโยชน์ แต่ในทางกลับกันเรามักให้ความสำคัญน้อยลงเมื่ออยู่ในสถานะเป็นผู้รับจ้าง เป็นผู้ให้บริการหรือเป็นลูกน้องเพราะมักคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่นั้นมันดีอยู่แล้ว

     การประเมินผลงานของตัวเองด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาคอยบอก คอยเตือนอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งหากเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ยิ่งถ้าเราประเมินตัวเองบ่อยเท่าไหร่ ยิ่งจะทำให้เราพัฒนาผลงานของเราได้มากขึ้นเท่านั้น การยอมรับความจริงและกล้ารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยปราศจากอคติและอารมณ์จึงเป็นคุณลักษณะนิสัยที่จะช่วยทำให้เรารู้จักตัวเองได้มากขึ้น ทำให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลดีให้เราเติบโตก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะทำอาชีพใดก็ตาม

     น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่มักส่องกระจกตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า ก่อนออกจากบ้าน ทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำหรือเมื่อเดินผ่านกระจกเพียงเพราะต้องการประเมินให้ตัวเองมีภาพลักษณ์ที่ดูดีจากเสื้อผ้าหน้าผมเพื่อสร้างความมั่นใจเมื่ออยู่ในสังคมและต้องการให้ผู้อื่นมองด้วยความรู้สึกประทับใจ แต่จะดีไม่น้อยถ้าทุกครั้งที่ส่องกระจก เป็นการส่องเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเรามีมุมมอง ความคิด ทัศนคติ นิสัยและพฤติกรรมที่ผู้อื่นเห็นแล้วจะประทับใจด้วยหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้ต่าง  หากที่จะเป็นเครื่องบ่งบอกความน่าเชื่อถือที่แท้จริงของตัวเราและมีอิทธิพลโดยตรงต่อความสำเร็จในชีวิตมากกว่าภาพลักษณ์ที่ดูดีจากภายนอกที่อาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้น

 

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design