ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา

ปัญหาในการสื่อสาร

04 Mar 2019
แชร์ :
    บ่อยครั้งที่เรามักพบว่าปัญหาในที่ทำงานส่วนใหญ่เกิดจาก “ความบกพร่องในการสื่อสาร” และจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานมากว่า 30 ปี ผมขอรวบรวมสาเหตุ 10 ประการที่เป็นรากเหง้าของปัญหามาให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาต่อยอดและหาหนทางหลีกเลี่ยงกันต่อไป ดังต่อไปนี้

    1.การไม่สื่อสาร

  การไม่สื่อสารถือว่าเป็นการสื่อสารที่แย่ที่สุด ลองนึกดูซิครับว่าถ้าลูกน้องของท่านไม่เคยรายงานสถานการณ์ ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน จะทำอะไรไม่เคยปรึกษา ไม่เคยบอกกล่าวเล่าให้ฟัง ทำงานไม่ได้ไม่เคยสอบถาม หรือท่านมีหัวหน้าที่ไม่เคยสอนงาน ไม่บอกความต้องการที่ชัดเจน ชอบไม่ชอบอะไรก็ไม่บอก มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวข้องควรรับรู้ก็ไม่เคยแจ้งให้ทราบ องค์กรใดที่มีรูปแบบการสื่อสารเช่นนี้คงจะต้องปิดตัวลงในเวลาอันรวดเร็วอย่างแน่นอน

 2.การสื่อสารข้อมูลเท็จ

  การสื่อสารที่เจตนาให้ข้อมูลเท็จ เช่น ทำงานไม่เสร็จแต่บอกว่าเสร็จแล้ว ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำทั้งๆที่เป็นคนทำ หรือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ร้ายผู้อื่นเป็นการสื่อสารที่แย่พอๆกับการไม่สื่อสาร

    3.การสื่อสารข้อมูลที่เติมแต่งความคิดเห็นส่วนตัว

  การสื่อสารที่ชอบใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมร่วมไปกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้รับสารนำข้อมูลไปสื่อสารต่อผิดพลาดจนทำให้เกิดการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ถูกต้องตามมา

    4.การสื่อสารข้อมูลไม่ครบถ้วน

  การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งมักเกิดจากความไม่ละเอียดรอบคอบ มองไม่ครบทุกมุม ทำให้ข้อมูลที่นำไปสื่อสารไม่เพียงพอต่อการนำไปวิเคราะห์และนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน

    5.การสื่อสารล่าช้า

  การไม่สื่อสารทันทีที่เกิดเหตุหรือพบอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้อื่นที่มีความเสี่ยงและอาจเกิดผลกระทบด้านลบต่อองค์กรโดยความลังเลนั้นมักเกิดจากความกังวลว่าตนเองจะได้รับผลกระทบจากการสื่อสารนั้น

    6.การสื่อสารไม่ถูกคน

  เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในงานไม่กล้าสอบถามหัวหน้างานโดยตรง แต่กลับไปถามคนอื่น หรือการตำหนิผู้อื่นลับหลังก็ถือว่าอยู่ในหมวดนี้ด้วยเช่นกัน หากไม่ชอบใจใคร เห็นว่าคนไหนทำไม่ถูกต้อง พูดคุยกับเขาโดยตรงเลยดีกว่า

 7.การสื่อสารไม่ครบคน

  การสื่อสารผู้เกี่ยวข้องไม่ครบเป็นปัญหาสำคัญในการทำงานเป็นทีม เพราะโดยธรรมชาติของคนเราที่มักมีความหยิ่งในศักดิ์ศรี บางทีรับรู้ว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ แต่ถ้าไม่ได้รับแจ้งข่าวบอกกล่าวอย่างเป็นทางการโดยตรงจะถือว่าไม่รับทราบและไม่ให้ความร่วมมือ

 8.การไม่ทวนสอบความเข้าใจในการสื่อสาร

  ทักษะในการสื่อสารของคนไม่เท่ากัน ถ้าผู้สื่อสารหรือผู้รับสารฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจแล้วสอบถามเรื่องคงจบ แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างเข้าใจแต่ดันเข้าใจไปคนละทาง อันนี้ยุ่งแน่ ดังนั้น ควรทวนสอบความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันทันทีหลังจากมีการสื่อสาร ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตามไปแก้ปัญหากันภายหลัง

    9.การสื่อสารไม่ถูกกาละเทศะ

  การสื่อสารที่ไม่ถูกจังหวะ เวลาและสถานที่ เช่น นำเรื่องที่ควรสื่อสารแบบสองต่อสองไปพูดต่อหน้าผู้อื่นทำให้เกิดความขัดแย้ง เสียหน้า หรือนำเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไปนำเสนอในที่ประชุมทำให้เสียเวลามากมายและทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเกิดความเบื่อหน่าย

    10.การไม่สื่อสารด้วยมธุรสวาจา

  เรื่องการใช้วาจา ถ้อยคำ กริยาท่าทาง อารมณ์ในระหว่างการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เราจะได้รับความร่วมมือด้วยดีส่วนหนึ่งมาจากเรื่องนี้ ไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่ชอบคำพูดหยาบคาย ดูถูก กดดัน ไม่ให้เกียรติกัน โดยเฉพาะอย่าง การออกคำสั่งให้ลูกน้องทำงาน ยิ่งต้องใช้ศิลปะที่จะทำให้เขาทำงานให้เราด้วยความเต็มใจ

“Communication without Connection never get Collaboration” แปลว่า การสื่อสารที่ปราศจากความสัมพันธ์ที่ดีย่อมไม่ได้รับความร่วมมือด้วยความเต็มใจ

 

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design