ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา

ทีมเวอร์ค – TEAMWORK

16 Sep 2019
แชร์ :
    ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถทำได้โดยลำพังเพียงคนเดียว จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ และการที่จะสร้างทีมงานให้กลายเป็นทีมเวอร์คที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพสูงและทำผลงานได้สำเร็จจริงนั้น คุณลักษณะของทีมงานที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 8 ประการ ดังนี้

    1. Target at the same Goal - ทุกคนในทีมต้องมีเป้าหมายเดียวกัน

สิ่งแรกที่เราต้องมั่นใจก่อนลงมือทำคือ ต้องมั่นใจว่าทุกคนในทีมมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายความสำเร็จเดียวกันไม่ว่าทีมนั้นจะเป็นการทำธุรกิจ การเล่นกีฬาหรือการทำกิจกรรมใดๆ ก็ตาม
   2. Eager for achievement - ทุกคนในทีมต้องกระหายความสำเร็จ
ทุกคนในทีมต้องมีความกระหายที่จะทำให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จด้วยหลัก 5 ท ได้แก่ ทะเยอทะยาน ทุ่มเท ทบทวน เที่ยงธรรม และ ทำทันที
    3. Adaptability - มีความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทีมที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี
    4. Mixed Competence - ผสมผสานความสามารถที่หลากหลาย
ทีมเวอร์คจะเกิดขึ้นได้ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถที่หลากหลายของคนในทีม เช่นเดียวกับทีมฟุตบอลที่จำเป็นต้องมีทั้งผู้รักษาประตู กองหลัง กองกลาง ปีกซ้าย ปีกขวา และกองหน้า ช่วยกันทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่
    5. Warm-hearted - ทีมที่มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน

ความรักใคร่กลมเกลียว ความห่วงใยและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในทีมคือ หัวใจสำคัญของทีมเวอร์ค หากคนในทีมใดก็ตามมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ทีมนั้นย่อมไม่มีวันเป็นทีมเวอร์คและไม่มีทางประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน
    6. Open-minded - ทีมที่ยอมรับความเห็นต่าง
ความคิดเห็น มุมมองและวิธีทำที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคนในทีมทุกคนต่างยินดีรับฟังความเห็นต่างก่อนแล้วค่อยใช้วิจารณญาณพิจารณาตัดสินใจด้วยเหตุผลและเมื่อเป็นมติของทีมแล้วทุกคนในทีมต้องเคารพและยอมรับด้วยความเต็มใจแม้ว่าจะไม่ตรงใจก็ตาม
    7. Rapport - เข้าใจและสื่อสารกันในทีมได้ดี
ตราบใดก็ตามที่การทำงานเป็นทีมยังหมายถึง กลุ่มคน ไม่ใช่หุ่นยนต์ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา พยายามเข้าใจผู้อื่นก่อนย่อมเป็นพื้นฐานสำคัญของทีมเวอร์ค หากคนในทีมทุกคนต่างรับรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน สื่อสารพูดคุยกันด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมา จะช่วยสร้างบรรยากาศของทีมเวอร์คที่เข้มแข้งให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน
    8. Know-how - ทุกคนในทีมรู้จริงและทำได้
ความเป็นทีมเวอร์คที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทุกคนในทีมมีความรู้และมีความสามารถที่ได้ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจนเกิดเป็นความชำนาญและเชี่ยวชาญ และความสามารถเหล่านั้นจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับทีมคู่แข่งอื่นได้ เป้าหมายผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จึงจะกลายเป็นความจริง

 

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design