ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา

“ความเกรงใจ” อย่างสร้างสรรค์

23 Jan 2018
แชร์ :
ความเกรงใจ เป็นสมบัติของผู้ดี ตรองดูซี ทุกคนก็มีหัวใจ เกิดเป็นคน ถ้าหากไม่เกรงใจใคร คนนั้นไซร้ ไร้คุณธรรมประจำตน” เป็นเนื้อเพลงของ เพลงความเกรงใจ ซึ่งคาดว่าคนส่วนใหญ่คงไม่เคยได้ยินกันมาก่อนแน่

ความเกรงใจทำให้คนเคารพสิทธิของกันและกัน ไม่กระทำสิ่งใดที่เป็นการละเมิดสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น แม้กระทั่งของส่วนรวม เช่น การไม่ส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่น ไม่ทิ้งขยะหรือก่อมลพิษ มลภาวะที่จะทำให้สังคมและสภาพแวดล้อมเสียหาย ความเกรงใจจึงเป็นค่านิยมสำคัญที่ทุกคนควรมีและปลูกฝังจิตสำนึกนี้ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป

แต่ปัจจุบัน ความเกรงใจ มักถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทำในสิ่งที่ควรทำ เช่น อ้างเกรงใจหัวหน้าจึงไม่กล้าเข้าไปปรึกษางาน อ้างเกรงใจเพื่อนร่วมงานจึงไม่กล้าขัดแย้ง อ้างเกรงใจลูกน้องจึงไม่กล้าสั่งงาน อ้างเกรงใจเพื่อนจึงไม่กล้าตักเตือนแม้เห็นเพื่อนทำผิด เป็นต้น ความเกรงใจจึงกลายเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรและสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติโดยตรง

จึงขอฝากข้อคิดเพื่อให้คนไทยทำความเข้าใจกับคำว่า “ความเกรงใจ” ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยใช้ศิลปะในการพูด การเจรจาโน้มน้าวที่เหมาะสมกับกาลเทศะ และระลึกถึงผลประโยชน์ขององค์กร สังคม ประเทศชาติต้องมาก่อนเสมอ

 

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design