ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา

กัดไม่ปล่อย

13 May 2018
แชร์ :
กัดไม่ปล่อย

นิสัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตคือ “กัดไม่ปล่อย” ซึ่งเป็นนิสัยรวมมิตรของความขยัน หมั่นเพียร มุ่งมั่น ทุ่มเท อดทน แน่วแน่ จดจ่อ มีสมาธิดี มีจุดยืนที่มั่นคง ทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนกว่างานนั้นจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานตามความฝันของตัวเองหรือเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นงานตามนโยบายขององค์กรที่ทำงานอยู่

คนที่มีนิสัยกัดไม่ปล่อยจะตั้งใจทำงานทุกเรื่องแม้ว่าบางครั้งจะต้องฝืนใจทำก็ตาม เพราะมีคุณลักษณะที่เหมือนกันคือ รู้หน้าที่ มีวินัยและมีความรับผิดชอบ และเราจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนที่มีนิสัยเช่นนี้จะไม่รับปากคนง่ายๆ เพราะเขาจะต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนเสมอว่าจะสามารถทำงานนั้นออกมาให้ได้ดีและเสร็จทันตามเป้าหมายที่ต้องการได้หรือไม่

ต่างจากคนที่มีนิสัย “งับแล้วปล่อย” ซึ่งเป็นนิสัยรวมมิตรอีกเช่นกันของความขี้เกียจ ผัดวันประกันพรุ่ง ขี้เบื่อ จับจด มักง่าย ท้อแท้ สมาธิสั้น ขี้ลืม (หรืออาจจะแกล้งลืม) มีความสนใจแต่ขาดความใส่ใจ จึงไม่สามารถทำงานให้บรรลุผลสำเร็จได้โดยลำพัง ต้องอาศัยความเครียดและแรงกดดันจากภายนอกเป็นตัวคอยกระตุ้นอยู่เสมอ

การตรวจวินิจฉัยด้วยตัวเองว่าเป็นคนนิสัย กัดไม่ปล่อย หรือ งับแล้วปล่อย ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่หยิบกระดาษเปล่ามาสัก 2-3 แผ่นพร้อมปากกาหรือดินสอ แล้วถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าในชีวิตที่ผ่านมาได้ทำอะไรสำเร็จมาบ้าง จดบันทึกความสำเร็จเหล่านั้นลงบนกระดาษโดยพยายามเรียงลำดับจากความสำเร็จที่ทำให้ตัวเองภาคภูมิใจมากที่สุดก่อน ถ้าใครเขียนได้มากเท่าไหร่ แสดงว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีนิสัยกัดไม่ปล่อยมากเท่านั้น แต่ถ้าเขียนออกมาได้น้อย นั่นแสดงว่าคุณกำลังมีนิสัยงับแล้วปล่อยอยู่มากพอสมควร

การที่คนเราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองได้นั้น จึงต้องเริ่มต้นจากการรับรู้และยอมรับเสียก่อนว่าตัวเองมีนิสัยไม่ดีที่ต้องแก้ไขปรับปรุง และตระหนักว่าหากไม่แก้ไขจะส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิตอย่างไร คนบางคนแค่สร้างจินตนาการ นึกถึงสิ่งเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตถ้ายังมีนิสัยเช่นเดิมอยู่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่ได้แล้ว แต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่มักจะต้องรอให้เห็นผลกระทบเกิดขึ้นจริงกับตัวเองเสียก่อน จึงค่อยเริ่มคิดเปลี่ยนแปลง

นิสัยกัดไม่ปล่อยแม้ว่าจะเป็นนิสัยที่ควรปลูกฝังให้ทุกคนมี แต่จะให้ดีจริงๆ เราต้องมั่นใจด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังกัดไม่ปล่อยอยู่นั้น เป็นเรื่องที่ดี ถูกต้องตามกฏหมาย ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อนลำคาญแก่สังคมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น หากองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานใดก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จ ผู้นำองค์กรนั้นๆ ต้องให้ความสำคัญกับการสรรหาคัดเลือกคนที่มีนิสัยกัดไม่ปล่อยให้เข้ามาทำงานได้มากที่สุด และจะต้องมีวิธีดูแลให้คนเหล่านั้นรับรู้บทบาท หน้าที่และเป้าหมายที่องค์กรต้องการอย่างชัดเจน มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เขาสามารถแสดงศักยภาพและผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งต้องมีเส้นทางของโอกาสก้าวหน้าและความสำเร็จในอาชีพในองค์กรให้ชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการเห็นมากกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับ

ในขณะเดียวกัน องค์กรต้องมีกระบวนการที่จะช่วยสนับสนุนให้คนที่มีนิสัยงับแล้วปล่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนกัดไม่ปล่อยด้วยการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จให้ละเอียดและถี่มากยิ่งขึ้น มีความถี่ในการติดตามประเมินผลเพื่อให้คนเหล่านั้นได้สัมผัสความรู้สึกสุขและภูมิใจในตัวเองเมื่อทำงานสำเร็จได้ด้วยตัวเองบ่อยขึ้นซึ่งอาจจะช่วยทำให้เกิดกำลังใจและอยากได้รับความรู้สึกเช่นนั้นต่อไปจนกลายเป็นนิสัยใหม่ได้ในที่สุด

ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คนเราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และความภาคภูมิใจที่ดีที่สุดจะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยก็คือ ความภูมิใจที่เราสามารถทำสิ่งที่ใครๆ ก็ว่ายากได้สำเร็จ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของนิสัยกัดไม่ปล่อยนั่นเอง

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ

อีกช่องทางสำหรับบทความเรื่องกัดไม่ปล่อย ในรูปแบบคลิปVDO สามารถรับชมได้ทาง YouTube ตามลิงค์นี้ครับ

https://youtu.be/lXgxOqNg8Tc


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design